Περιουσίας

Περιουσίας

Σχεδιάζουμε ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και τη δραστηριότητά της.

 

Η ασφάλιση Περιουσίας έρχεται να καλύψει την ανάγκη της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων αλλά και της λειτουργίας τους από Τυχαία και Αιφνίδια γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία αλλά και να συντελέσουν στη διακοπή της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

Mε την Τεχνογνωσία που διαθέτουμε στη Support Brokers, έχουμε την δυνατότητα να εξυπηρετούμε όλες τις πιθανές ανάγκες που μπορούν να δημιουργηθούν στην ασφάλιση της Περιουσίας.

 

Ασφάλιση Βιομηχανικών και Εμπορικών επιχειρήσεων

Η ασφάλιση μίας επιχείρησης μπορεί να έχει δύο σκέλη:  

·         Υλικές  ζημίες ή απώλειες  στα περιουσιακά της στοιχεία,  

·         Απώλειες από διακοπή εργασιών (Business  Interruption).

 

Τα ασφαλιστήρια περιουσίας μπορούν να είναι δύο ειδών:

 

·             Ασφαλιστήρια Κατονομαζόμενων Κινδύνων (Named Perils).

·             Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου (Property All Risks).

 

Βασικές Καλύψεις :

·         Πυρκαγιά από τυχαίο γεγονός

·         Πυρκαγιά από άμεση πτώση κεραυνού

·         Ζημίες από έκρηξη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσίφωνα και συσκευών υγραερίου ή φωταερίου

·         Πτώση αεροσκαφών και/ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά

 

Προαιρετικές καλύψεις :

·         Καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετό)

·         Διάρρηξη/διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού

·         Κλοπή, ζημίες από κλοπή, διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, ληστεία ταμείου (hold up)

·         Τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες, πολιτικές ταραχές, απεργίες, οχλαγωγίες

·         Πρόσκρουση οχημάτων

·         Πυρκαγιά από δάσος

·         Αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους

·         Αποκομιδή συντριμμάτων

·         Απώλεια ενοικίων συνεπεία ασφαλιζομένου κινδύνου

·         Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ή/και ιδιοκτήτη από καλυπτόμενο κίνδυνο

·         Έξοδα δημοσίων αρχών, αποκατάστασης στοιχείων/αρχείων

·         Έξοδα μεταστέγασης ή/και φύλαξης

·         Έξοδα πυρόσβεσης/κατάσβεσης

·         Ζημιές σε εξωτερικές πινακίδες

·         Θραύση υαλοπινάκων

·         Σεισμός

·         Καθίζηση, Κατολίσθηση

·         Απώλεια Κερδών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου (Property All Risks)

Στα  ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου δεν κατονομάζονται οι καλύψεις, αλλά αναφέρονται ρητά μόνο οι εξαιρέσεις.

Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται όλα τα ζημιογόνα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας, από κάθε συνήθη κίνδυνο, αλλά ακόμα και από κίνδυνο που δεν έχει προβλεφθεί.

 

Με Ομαδικό Πνεύμα, Γινόμαστε Καλύτεροι

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;
Μάθετε Περισσότερα