Αυτοκινήτου

Αυτοκινήτου

Προσφέρουμε στους πελάτες μας το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης επιλέγοντας από φερέγγυες εταιρείες.

 Στην Support Brokers αξιοποιούμε απόλυτα την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας μέσα από την δραστηριοποίηση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών μας, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

 • Προσφέρουμε σωστή ασφάλιση των πελατών μας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.

Με την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων καλύπτεται η αστική ευθύνη από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει ένα όχημα κατά την κυκλοφορία του. Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που προκάλεσε το ασφαλισμένο όχημα σε τρίτους.

 • Προσφέρουμε στους πελάτες μας πλήρη ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων.

Ακολουθώντας την έγκυρη ενημέρωση μας, ο πελάτης μας μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός σημαντικού αριθμού προαιρετικών καλύψεων, έτσι  ώστε η ασφάλιση που του προσφέρουμε να είναι ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη στις δικές του ανάγκες. Με τις προαιρετικές καλύψεις συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 

Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές ιδιαίτερα σημαντικές καλύψεις για την πληρέστερη προστασία των ασφαλισμένων:

 • Κάλυψη ιδίων ζημιών (Μικτή ασφάλιση)
 • Κάλυψη ολικής και μερικής κλοπής
 • Κάλυψη πυρκαγιάς
 • Κάλυψη των ζημιών στο αυτοκίνητο από φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, πλημμύρα, σεισμός)
 • Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων
 • Κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχημα
 • Προστασία bonus – malus
 • Κάλυψη οδικής βοήθειας
 • Κάλυψη νομικής προστασίας
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού
 • Κάλυψη φροντίδας ατυχήματος

 

Προσφέρουμε στους πελάτες μας το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης επιλέγοντας μέσα από μια γκάμα φερέγγυων ασφαλιστικών εταιρειών.

Ανάλογα με τα παραμετρικά τιμολόγια των ασφαλιστικών εταιρειών, προσφέρουμε στους πελάτες μας σημαντικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα.

Διαχειριζόμαστε με προσοχή τον κάθε πελάτη και το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε συνεργασία με τον ασφαλιζόμενο, ελέγχουμε και αναπροσαρμόζουμε την ασφαλιζόμενη αξία κάθε αυτοκινήτου ώστε να συμφωνεί με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου και να μην καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος ασφάλιστρα για αξίες που δεν αποζημιώνονται.

Με Ομαδικό Πνεύμα, Γινόμαστε Καλύτεροι

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;
Μάθετε Περισσότερα