Διαχείριση Κινδύνων

Διαχείριση Κινδύνων

 

ü  Εκτιμούμε τον κάθε κίνδυνο και προτείνουμε στους πελάτες να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελαχιστοποίησης ή και αποφυγής των κινδύνων.       

ü  Στόχος είναι να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε όλους τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν μια επιχείρηση ή και έναν ιδιώτη, λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς κινδύνους.

ü  Εξετάζουμε το ιστορικό ζημιών της επιχείρησης καθώς και την πιθανότητα επέλευσης κινδύνων μέσα από την λειτουργική διαδικασία της παραγωγής και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

ü  Προτείνουμε μέτρα προστασίας των κινδύνων με σκοπό την βελτίωση του κινδύνου και την μείωση του κόστους ασφάλισης.

 

 

 

 

 

Με Ομαδικό Πνεύμα, Γινόμαστε Καλύτεροι

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;
Μάθετε Περισσότερα