Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

ü  Ερευνούμε την αγορά και με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας επιλέγουμε τα κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα για να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη.   

ü  Συντελούμε στην προσαρμογή των όρων ασφάλισης ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των κινδύνων και συμβάλλουμε στον προσδιορισμό των αξιών προκειμένου να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της υπασφάλισης και της υπερασφάλισης.

ü  Τοποθετούμε κινδύνους σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες (συνασφάλιση), μετά από διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς.

ü  Διεξάγουμε έλεγχο και διαχείριση των ασφαλιστήριων συμβολαίων στο πλαίσιο της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

 

Με Ομαδικό Πνεύμα, Γινόμαστε Καλύτεροι

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;
Μάθετε Περισσότερα