Μεταφορών

Η ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και την Μεσόγειο Θάλασσα λόγω ανεπτυγμένης εμπορικής δραστηριότητας του τότε γνωστού κόσμου. Τον 17ο αιώνα αναπτύσσεται στην Αγγλία, η ασφάλιση των εμπορευμάτων (θαλασσοασφαλίσεις) και δημιουργεί τις βάσεις της ασφάλισης και το Νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα καλύπτονται από οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υποστούν κατά το διάστημα της μεταφοράς τους σε όλο τον κόσμο και με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Cargo Clauses of London Underwriters) και τις προαιρετικές επεκτάσεις αυτών. Οι ρήτρες αυτές είναι οι: A, B, C και παρέχουν τις εξής καλύψεις.

 Institute Cargo Clause C

Institute Cargo Clause C

 

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες στο φορτίο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου, δηλαδή σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, βύθιση, προσάραξη, πυρκαγιά, έκρηξη και η εκβολή του φορτίου στην θάλασσα. Καλύπτονται επίσης η θυσία γενικής αβαρίας και η συμμετοχή στα σώστρα.

 Institute Cargo Clause C

 Institute Cargo Clause Β

 

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο.

 Institute Cargo Clause A

Institute Cargo Clause Α

 

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά την μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου) εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται στο συμβόλαιο. Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας και κακόβουλης πράξης. Στις βασικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ο πόλεμος, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η καθυστέρηση και άλλες.

 

 

Επισυναπτόμενος Συγκριτικός Πίνακας Ασφάλισης Μεταφορών 

 

 sigkritikos-pinakas-ritrwn-support.pdf

 

 

 

Με Ομαδικό Πνεύμα, Γινόμαστε Καλύτεροι

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;
Μάθετε Περισσότερα