Αλλοδαπών

Εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης παρέχονται για την άμεση κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των αλλοδαπών, σύμφωνα με την 53821/2014 διευκρινιστική απόφαση των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων επί του Ν.4251/2014, με τον οποίο καθορίζονται συγκεκριμένα όρια και καλύψεις για την αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.

 

Πιο συγκεκριμένα αφορούν:

 • Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου από ασθένεια ή ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ασθένεια ή Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ασθένεια ή Ατύχημα

Απαραίτητα στοιχεία για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης:

 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία της visa (ή κάποιου άλλου έγγραφου που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη Ελλάδα)
 • Πατρώνυμο (αν δεν αναγράφεται στο διαβατήριο)
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • ΑΦΜ (αν υπάρχει)

 

Με Ομαδικό Πνεύμα, Γινόμαστε Καλύτεροι

Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας;
Μάθετε Περισσότερα